INNOVATIEF IDEE? Zet de stap naar zakelijk succes

Innovatie start bij een goed idee. Je krijgt een inzicht dat je werk beter, scherper of klantvriendelijker kan. En met dat idee in je achterhoofd start je met ontwikkelen. Maar hoe?

Bij Diversions hebben we veel ervaring met de realisatie van innovatieve projecten. Wij helpen graag jouw innovatieve ideeën te vertalen naar de praktijk. 

generatiesEen proces dat je idee stap voor stap verder helpt.

Bij iedere vernieuwing krijg je te maken met tegenslagen en hobbels op de weg. Ook zullen collega’s en partner (soms zeer terechte) vraagtekens bij je idee plaatsen. “Helpt dit ons echt verder?” of “Gaan we hier ook echt iets mee verdienen?”

Wat je innovatie dan helpt is een goede routekaart op weg naar implementatie. Een proces dat je basisidee stap voor stap verder helpt, zonder het te verstikken in bureaucratie. Diversions helpt je hier graag bij, en dat doen we onder ander aan de hand van het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder.

Waarom Diversions?

Wij combineren strategie & uitvoering 

Klein, ervaren team

Vast proces, flexibele uitvoering

Osterwalder is vaak even inspirerend als ontnuchterd. Voorbeeld: “Dat je iets kan, betekent niet dat je het ook altijd moet doen.” Uit zijn ervaring bij grote multinationals weet hij dat bedrijven te vaak focussen op de technische kant van een nieuwe ontwikkeling. De vraag “is het haalbaar?”staat centraal. Maar vaak worden de stappen die daaraan  vooraf gaan overgeslagen.

Volgens Osterwalder zou het bij innovaties daarom veel vaker moeten gaan over de vraag “moeten wij dat ook doen?”. Dat iets technisch haalbaar is namelijk geen garantie op succes, want zit de markt wel te wachten op jouw idee? Met deze starthouding ontdek je als snel dat je basisidee scherper en krachtiger wordt door te zoeken naar verdieping. Het verkennen van het toekomstige verdienmodel is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

Tijd voor groei

Deel je ambities en maak kennis met de mogelijkheden van Diversions.

Innovatief idee: meer dan een verdienmodel

Hoewel de termen verdienmodel en business model met regelmaat door elkaar gebruikt worden, gaat het in werkelijkheid om twee andere zaken. Een verdienmodel beperkt zich uitsluitend tot de vraag hoe je als bedrijf meerwaarde creëert (vaak in de vorm van geld).

Een business model beantwoordt een veel bredere vraag, namelijk welke facetten van invloed zijn op het creëren van meerwaarde. “Een business model beschrijft de waarde die een organisatie te leveren heeft aan verschillende klanten. Het brengt in beeld welke vaardigheden en partners nodig zijn voor het creëren, op de markt brengen en leveren van deze waarde. Ook kijkt het naar “relationele kapitaal” met het doel het genereren van een winstgevende en duurzame inkomstenstroom”. Osterwalder vatte dit business model samen in een canvas met negen bouwstenen.

de 9 bouwstenen van het business model canvas

Tussen kunnen en moeten

Osterwalder ontwikkelde zijn canvas omdat hij zag dat bedrijven uitdagingen vaak insteken vanuit de vraag “kunnen we het doen?”. Een innovatief idee of oplossing voor een probleem wordt vaak vanuit die invalshoek bekeken. Dus als een winkelier het idee heeft om mee te gaan in de trend van online winkelen en daarom ook via het web wil  verkopen, dan kijkt hij vooral naar de technische haalbaarheid. Wie kan de webshop  bouwen? Lukt het om naast het gewone bedrijf ook een online winkel te runnen? En wie wordt er verantwoordelijk voor de verzending?

In al die vragen wordt echter voorbij gegaan aan een aantal andere minstens zo belangrijke vragen. Het feit dat online winkelen terrein wint, betekent niet dat iedereen een online winkel moet openen.

Want wil jouw type klant wel online winkelen? Is dit het juiste moment om een online winkel te openen, of ben je misschien nog te vroeg of heb je juist de boot gemist? En kun jij je offline service wel één op één naar je online klanten vertalen of zoeken je klanten op het internet iets anders? Osterwalder noemt het, het verschil tussen iets kunnen (technisch) en tussen iets moeten (willen).

Volgens Osterwalder zit de scheiding tussen “wat kunnen we” en “wat moeten we” concreet in een aantal onderdelen. Wat kunnen we gaat over: kunnen we de technologie, het product of de service ontwikkelen? Is de oplossing die we hebben bedacht duur, moeilijk of mogelijkerwijs onmogelijk? Terwijl wat moeten we veel meer gaat over: is er een aanvaarding van de klant voor het probleem dat wij proberen op te lossen? Kunnen we een waardevolle propositie maken inclusief business model dat eventueel op te schalen valt? En kunnen we dit bewijzen?

innovatief idee? Zet de stap naar zakelijk succes

Innovaties testen: een onmisbare stap

Een idee kan op papier nog zo geniaal zijn, maar om te weten of het gaat slagen op de markt zal je het moeten testen. Het is helaas niet zo dat een goed idee automatisch tot succes leidt. Het onderzoeksbudget voor een project moet dan ook niet volledig opgaan aan hoe iets gerealiseerd kan worden (kunnen wij?), maar ook aan het onderzoeken van je klant (moeten wij?).

Je moet naar buiten en gaan praten. Zit jouw klant te wachten op je innovatieve idee? Of zijn er net wat aanpassingen nodig om het wel te laten aansluiten bij de wensen. Dit scheelt teleurstelling achteraf en dat bespaart je uiteindelijk geld. Want achteraf je product bijschaven is veel lastiger dan vooraf. Zeker omdat een slecht business model zelfs een goed product kan laten falen op de markt.

propositie ontwerp

De rol van Diversions

Bij Diversions hebben we ervaring met de ontwikkeling van verschillende innovatieve ideeën. Onze roots liggen bij Achmea Innovatie, waar we verschillende concepten van tekentafel naar de markt hebben gebracht. Nu helpen we uiteenlopende organisaties om nieuwe business modellen te ontwikkelen die een verschil maken in de markt.

Wil je weten hoe we kunnen helpen jouw innovatie tot een succes te maken? We komen graag langs voor een kennismakingsafspraak.

Hoe kunnen wij je helpen?