Patient journey:

insights voor betere zorg

Hoe verbeter je de zorg? Door te kijken door de ogen van een patiënt. De patiënt journey geef inzicht in onbewuste verwachtingen, motieven en emoties.

Deze inzichten helpen je om zorgverlening beter en persoonlijker te maken.

patient journey

Home » Patient Journey: insights voor betere zorg

Door het oog van de patiënt

Onzekerheid over je gezondheid kan tot spanningen leiden. Niet voor niets lopen emoties vaak hoog op als het gaat om het niveau van geboden zorg. Hoe ga je daarmee om?

Belangrijk is om niet alleen te luisteren naar wat patiënten zeggen. Maar vooral om te zoeken naar de achterliggende drijfveren en motieven. Dat is de sleutel tot verbetering. Voor patiënt en zorgpersoneel.

Startpunt: verzamelen insights

De eerste stap in ons proces is het verkrijgen van inzichten. We zetten hier verschillende middelen voor in. Variërend van individuele interviews tot kwantitatief onderzoek.

De inzichten die we verzamelen krijgen een plek in de patiëntreis.

insights patient journey
Patient reis

Vertaling naar patiëntreis

De patiëntreis brengt in beeld hoe 'ziek zijn' wordt ervaren. Bij Diversions kijken we dan niet alleen naar contactmomenten met jouw organisatie (de zogenaamde touchpoints).

Het is de totale ervaring die kleurt hoe zorg ervaren wordt. Wij brengen dit totaalbeeld in kaart.

Optimalisatie

Aan de hand van de patiënt journey gaan we op zoek naar verbeterpunten. Op welke terreinen kunnen we echt een verschil maken. En welke mensen & middelen zijn daarvoor nodig?

We bereiken het beste resultaat door kennis over generaties, copingstijlen en gedragspsychologie te combineren.

Gewenst gedrag

Aan de slag met de patient journey

generatiesBij een patient journey geldt het uitgangspunt dat elke patiënt uniek is.

 • Maak zorg persoonlijk

Patiënt journey

Jouw zorginstelling of organisatie is uniek en je patiënten zijn dat ook. We denken vaak te weten hoe patiënten de zorg ervaren, maar dit blijkt in de praktijk lastiger dan gedacht.

 • Het belang van goed luisteren

Laat er geen twijfel over bestaan: goed inzicht in de patiënt journey begint bij luisteren. Alleen dan kom je te weten wat er binnen jouw organisatie belangrijk is en hoe patiënten de zorgverlening ervaren. Elke zorginstelling en dus is ook elke patiënt journey uniek.

We weten hoe belangrijk het voor je organisatie is om inzicht te krijgen in de beleving en het gedrag van je patiënten. Er is meer voor nodig dan een tevredenheidsonderzoek om de onbewuste verwachtingen, onzekerheden en emoties van patiënten boven tafel te krijgen.

Met onze kennis over het omgaan met gezondheidsproblemen en de patiënt journey hebben we bij Diversions een krachtige methode in huis om deze bloot te leggen. Echt luisteren is meer dan alleen aanhoren. Door onderzoekend te luisteren brengen we waardevolle contactmomenten tussen je organisatie en de patiënt in kaart. Door middel van kwalitatief onderzoek en onze gerichte interviewmethode komen we te weten hoe patiënten deze contactmomenten doorlopen.

Zo maken we aan de hand van de door jouw geformuleerde doelen elk contactmoment tussen organisatie en patiënt waardevol.

 • Kom verder met onderzoek

Omdat we ervan overtuigd zijn dat je dieper moet gaan om menselijk gedrag binnen een organisatie te verklaren, doen we zelf veel onderzoek naar de processen en modellen die ten grondslag liggen aan patiëntgedrag.

De gezondheidszorgpsychologie biedt relevante wetenschappelijke inzichten die uw patiënt journey nog effectiever maken.

 • Waarom is een deel van de patiënten actief betrokken bij de behandeling en laten anderen het over zich heen komen?
 • Hoe komt het dat de ene patiënt dezelfde ziekte totaal anders beleeft dan de andere patiënt?
 • En hoe moet de zorg eruit zien vanuit het perspectief van de patiënt?

Binnen de patiënt journey spelen vele individuele factoren een rol. Ziekteperceptie, persoonlijkheidskenmerken van de patiënt en coping hebben allen invloed op hoe patiënten de journey doorlopen. Dit mappen we in de journey.

Door in kaart te brengen welke psychologische modellen binnen jouw organisatie van toepassing zijn, geven we de verschillende persona's die we opstellen extra verdieping mee. Hierdoor krijgen we nog beter inzicht in de ervaringen die mensen doormaken binnen jouw organisatie.

Door deze inzichten te koppelen aan creatieve oplossingen, maken we de reis die patiënten afleggen effectiever.

 • Jouw doelen voorop

Jouw organisatie heeft hart voor patiënten. Je wilt dan ook dat de zorg die je voor ogen hebt op de juiste manier terecht komt bij mensen die het nodig hebben. Er zijn vele inzichten mogelijk als uitkomst van een patiënt journey. Deze vertalen wij samen met jou naar concrete doelen.

Een aantal belangrijke resultaten van een patiënt journey die je direct in jouw organisatie kunt toepassen zijn:

 1. Verbeteren van de communicatie tussen patiënt en organisatie
 2. Empowerment en vergroten van zelfredzaamheid van patiënten.
 3. Hogere tevredenheid van patiënten over de geleverde zorg
 4. Effectief toepassen van e-health en innovatie binnen de zorg
 5. Afname van het aantal heropnames

generatiesHet slagen van innovatie binnen de zorg is afhankelijk van hoe de patiënt deze ervaart.

Lucien Engelen, Directeur RadboudUMC REshape Center

 • Goede zorg begint bij de patiënt

De zorg is continu in beweging. Innovatie binnen de zorg heeft het meeste effect wanneer deze patiëntgericht is. Een online dossier, apps die patiënten ondersteunen tijdens het ziekteproces, spreekuur via skype of een online community voor lotgenoten. Allemaal voorbeelden van e-health die de zorg niet alleen efficiënter en beter maken, maar er ook voor zorgen dat de patiënt meer controle krijgt over zijn eigen ziekteproces.

Empowerment van de patient is een belangrijke pijler binnen de zorg. Om ervoor te zorgen dat patiënten optimaal profiteren van innovatie in de zorg, is het van essentieel belang te weten hoe patiënten uw zorg en innovatie ervaren. Dit onderzoeken we tijdens de patiënt journey.

Welke factoren en processen van patiënt en organisatie spelen een rol bij het optimaal toepassen van de middelen die je binnen jouw organisatie gebruikt? Zo zorgen we ervoor dat innovatieve middelen nog beter binnen uw organisatie worden ingezet.

Naast alle digitale ontwikkelingen, blijven de 'echte' contactmomenten binnen de zorg van grote toegevoegde waarde. Een goede mix van online en 'offline' middelen maakt het verschil binnen de patiënt journey.

Van intensieve zorg op de Intensive Care tot een warm welkom bij de receptie of een 'buddy' die samen met de patiënt het gesprek met een specialist voorbereid. Je kunt ervoor zorgen dat deze belangrijke momenten tellen voor je patiënten.

NIET ALLEEN DIGITALE DIENSTVERLENING

Veel partijen die een patient journey aanbieden betrekken dit specifiek op de digitale dienstverlening van je organisatie. Dit vanuit de gedachte dat de smartphone de nieuwe agenda is en patiënten online zoeken naar informatie over hun aandoeningen.

Echter zijn wij bij Diversions overtuigd dat de patient journey zich niet uitsluitend dient te richten op digitale dienstverlening.

Als u een patient journey maakt dan kan één van de inzichten zijn dat uw patiënten het prettig zouden vinden om bijvoorbeeld een sms te krijgen ter herinnering van een afspraak, maar er kunnen ook inzichten naar voren komen die zich richten op andere elementen van het proces. 

Een patient journey kan resulteren in talloze verbeteringen binnen jouw organisatie. Een aantal resultaten van een patient journey zijn:

 • Betere communicatie tussen patiënt en zorgverlener

 • Inzicht hoe de organisatie bij kan dragen aan de zelfredzaamheid van patiënten

 • Een afname van het aantal heropnames

 • Een preventie van het leveren van inefficiënte zorg

 • Tijd voor maatwerk

De patiënt journey is meer dan een digitale kant-en-klare oplossing voor organisaties binnen de zorg. Een patiënt journey draait om zoveel meer. Het uitgangspunt is dat elke patiënt uniek is, net als ieder zorgvraagstuk binnen jouw organisatie.

Dat betekent dat de oplossing die voor journey 1 effectief is, niet hoeft te werken voor journey 2 en andersom. De patient journey resulteert dus niet in kant-en-klare oplossingen.

Bij Diversions hebben we daarbij extra aandacht voor de verschillen tussen de diverse generaties. Want de wensen van een tachtigjarige patiënt zijn niet gelijk aan die van een twintiger met dezelfde ziekte. En de zestiger van nu heeft ook niet dezelfde wensen als de zestiger van twintig jaar geleden of de zestiger van de toekomst.

Onze expertise op het gebied van generatie-onderzoek onderbouwen we door zelf onderzoek uit te voeren naar generaties en verschillen binnen de zorg. Deze combinatie van aandachtsgebieden geeft meerwaarde aan jouw patiënt journey.

Meer weten over onze werkwijze?

Wilt je weten wat de patiënt journey voor jouw organisatie kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Veel gestelde vragen

Wat is een Patient Journey?

In een Patient Journey leg je vast hoe patiënten een zorgproces doorlopen en ervaren. De 'reis' toont dus niet alleen gebeurtenissen. Het gaat om de combinatie van behandelstappen + gedrag en emoties van patienten. 

Hoe werkt Patient Journey mapping?

Bij mapping gaat het om de vastlegging van de patiëntreis. Hierbij breng je niet alleen verschillende processtappen in beeld. De meerwaarde zit in de vastlegging van gedrag, emoties, betrokken personen etc.

Wat is de waarde van een Patient Journey?

Door een Patient Journey in kaart te brengen, ontdek je snel verbeterkansen binnen het zorgproces. Deze kunnen helpen de ervaring van patiënten te verbeteren, maar ook waardevol zijn bij het optimaliseren van wekprocessen binnen zorginstellingen.