nalatenschap onderzoek goede doelen

Het belang van nalatenschappen groeit voor goede doelen. Niet voor niets wordt het onderwerp vanuit de landelijke “toegift” campagne ook gezamenlijk geagendeerd. Toch blijft er veel rond de keuzes voor nalaten aan een goed doel onduidelijk. Tijd voor onderzoek.

Een probleem bij nalatenschappen is de onvoorspelbaarheid. Wie vandaag een campagne start, ziet de resultaten daarvan waarschijnlijk pas over vele jaren terug. Veel fondsen hebben een contactpersoon voor nalatenschappen. Maar niet iedere geïnteresseerde vindt het nodig hiermee contact te zoeken. Het testament wordt vaak zonder medeweten van het begunstigde goede doel opgesteld. Het is dus afwachten hoe groot de inkomstenstroom zal zijn. Ieder jaar weer.

Veranderingen op komst

Een probleem daarbij is dat er veranderingen op komst zijn. Enerzijds zorgt de vergrijzing in Nederland ervoor dat er meer ouderen zijn, die bovendien vaak over meer geld beschikken dan voorgaande generaties.

Anderzijds toont de nieuwe generatie ouderen – de babyboomers, geboren tussen 1940-1955 – zich vaak eigenzinnig. Ze beslissen op basis van eigen motieven en drijfveren over giften aan een goed doel. Dat is al zichtbaar bij trends rond doorlopende donateurschappen (die onder druk staan). En dit is een sterke voorspeller van de hypothese dat ook het keuzeproces rond nalatenschappen gaat veranderen.

nalatenschap onderzoekGeneration Challenge: hoe veranderen geef-motieven?

Genoeg redenen om een onderzoek te starten. Diversions deed dit op eigen initiatief en deelde de uitkomsten onder meer dan 50 goede doelen. Ook werden online kennissessies en een seminar in Utrecht verzorgd. Inmiddels lopen de eerste projecten om de inzichten te vertalen naar concrete fondsenwerving.

Wat ons onderzoek uniek maakt is de methodiek: de generation challenge. In een serie van 18 interviews + 2 panelonderzoeken spraken we twee generaties over nalaten. We vergeleken de stille generatie (1925-1940) met de babyboomers.

Zoals verwacht zijn er tussen beide generaties duidelijke verschillen te zien. Door in te spelen op de wensen en motieven per generatie kunnen goede doelen effectiever communiceren.

Wil je meer weten over het onderzoek? Het rapport kan zonder kosten worden aangevraagd op onze site Generation Journey.nl. Liever een persoonlijke toelichting op de uitkomsten? Maak dan vrijblijvend een afspraak.