GENERATION JOURNEY

Nu Nederland vergrijst krijgen organisaties te maken met nieuwe generatieperspectieven. Het is duidelijk dat de ouderen-van-morgen een eigen kijk hebben op de invulling van  de oude dag. Hoe bereidt u uw organisatie voor om aan de veranderende wensen te kunnen voldoen? Maak kennis met de Generation journey.

generatiesGedrag voorspellen aan de hand van drijfveren en motieven.

  • Focus op generaties

Veel organisatie worstelen met het vergrijzingsvraagstuk. Op dit moment mag ruim 40% van de Nederlanders zich 50plusser noemen. En dit aandeel blijft stijgen tot 2040. Reden genoeg om de ouderen-van-vandaag en morgen serieus te nemen.

De bouwstenen van de Generation journey helpen u hierbij op weg.

GENERATION JOURNEY =

 

[imap-gj]

 

Iedere nieuwe generatie die zich aandient heeft een eigen, vernieuwende blik op de invulling van een levensfase. Diversions biedt u een uitgebreide set technieken om hierop in te spelen. Variërend van kwalitatief onderzoek tot propositie- en servicedesign.

LEREN, CREËREN EN OPTIMALISEREN

Er bestaat geen pasklare formule om nieuwe generaties aan u te binden. Met de Generation Journey bieden we u handvatten om stap voor stap uw aanbod en/of dienstverlening te verbeteren. 

Onze aanpak start primair bij uw klant. We willen niet zozeer weten welke keuzes en wensen nu worden gedeeld, maar vooral welke motieven en drijfveren hierachter schuilen. Zo krijgt u unieke inzichten in handen waarmee u een verschil kunt maken in de markt. 

 

Generation Journey in de praktijk:

Meer weten over de Generation Journey?

In het gratis eBook "Veranderende wensen in vergrijzend Nederland" leest u alles over de theorie en praktijk van deze methode. 

Onderzoek

Om optimaal in te spelen op de wensen van uw doelgroep is betrouwbare en volledige informatie nodig. Deze is meestal niet (volledig) voor handen. Daarom is onderzoek een belangrijke pijler onder de Generation Journey. We verkennen eerst welke informatie beschikbaar is. En initiëren gericht kwalitatief en kwantitatief om ontbrekende kennisvelden in kaart te brengen.

Challenge

Iedere generatie kiest een eigen manier om met een vraagstuk of levensfase om te gaan. Dit vindt vaak zijn oorsprong in (gedeelde) drijfveren en motieven. Tijdens challenges tussen generaties maken we deze patronen inzichtelijk. Zo krijgt u de handvatten om uw producten/diensten optimaal te ontwikkelen.

Propositie creatie

Kennis krijgt pas waarde wanneer het kan worden toegepast in de praktijk. De ontwikkeling van proposities is dan ook een vast onderdeel van de Generation Journey. In een proces van testen en optimalisatie werken we met u toe naar een tastbaar eindresultaat. Waarbij u relevant blijft voor klanten én duurzame groei realiseert.

Generation Journey in beeld

In welke levensfase bevindt een specifieke generatie zich?
En hoeveel mensen mogen zich tot deze generatie rekenen?

De grafiek toont de stand van de Generation Journey in 2010, 2020 en 2030. Meer weten over deze ontwikkeling? Vraag het gratis eBook aan.