CONVERSIE OPTIMALISATIE: VERBETER JE ONLINE RENDEMENT

Bij Diversions draait alles om de groei van onze klanten. Weinig middelen zijn daarbij zo krachtig als conversie optimalisatie. In dit artikel vertellen we hoe we het online rendement van jouw organisatie kunnen verbeteren. 

Mouse over

Heatmaps leren je veel over bezoekersgedrag.

klantervaring90% van het succes in web analytics is te danken aan de mensen die de tools bedienen.

Avinash Kaushik - Google

 • Optimalisatie programma

Conversie optimalisatie is een krachtig middel. Ga maar na: verbetering van je conversiepercentage heeft een direct effect op het rendement van al je marketing activiteiten. Daarom heeft ons bureau rond optimalisatie een programma ontwikkeld dat op maat aan je wensen kan worden aangepast.

Weten hoe? Wij vertellen je graag alles over onze werkwijze.

 1. Laat je helpen bij...
 2. Sleutel tot website optimalisatie succes
 3. Test in progress
 4. Campagne optimalisatie

Laat ons helpen bij...

Optimalisatie staat bekend als een effectief middel, maar het wordt relatief weinig ingezet. Daarvoor zijn verschillende redenen.

De instapdrempel

Het uitvoeren van een A/B test vraagt een aantal technische randvoorwaarden. Ook heb je voor een zuivere test een minimum aantal bezoekers nodig.

Het tijdprobleem

Internetmarketeers zijn vaak druk bezet. De ontwikkeling van nieuwe campagnes en functionaliteit vraagt veel aandacht. Dit gaan ten kosten van de tijd voor conversie optimalisatie. 

Vluchtigheid

Veel conversietesten staan los van elkaar. Het is lastig binnen een organisatie de learnings optimaal te delen. Ook voortbouwen op opgebouwde kennis is alles behalve vanzelfsprekend. 

De oplossing?

Diversions heeft een conversie optimalisatie programma ontwikkeld dat in al deze gevallen uitkomst brengt. We werken dan ook net zo vaak voor optimalisatie starters als voor partijen met stevige ervaring: wij helpen je optimalisatieproces te optimaliseren!

De weg naar succes bij conversie optimalisatie

Bij conversie optimalisatie is het van belang niet te stoppen na een incidentele test, maar om doorlopend te zoeken naar verbeteringen. Doe je dit binnen een slim programma, dan behaal je de beste resultaten.

Dat is overigens niet alleen onze ervaring: ook onderzoeksbureau Econsultancy bevestigt het. Uit hun onderzoek blijkt dat bedrijven die op structuele wijze werken aan conversie optimalisatie  twee keer zoveel kans hebben op het bereiken van grote verbeteringen in hun conversie. Reden voor ons om een eigen programma te ontwikkelen waarbinnen we optimalisaties realiseren. We doen dit onder de naam Test in progress.

conversie optimalisatie: testen, testen, testen

4 STAPPEN

Met ons Test in progress programma geven we conversie optimalisatie een vaste plek binnen organisaties. Het programma dankt zijn waarde aan vier stappen: analyse, hypothese, conversie testen en evaluatie.

Conversie optimalisatie

Analyse

Conversie optimalisatie start met een grondige analyse.

Lees meer
Conversie optimaliseren

Hypothese

We leggen verbeterideeën vast.

Lees meer
Optimalisatie conversie

Testen

We testen kansrijke hypotheses.

Lees meer
Optimaliseren conversie

Evaluatie

Wat zijn de resultaten? Wat hebben we geleerd?

Lees meer
optimalisatie

Leren, creëren en optimaliseren. Het is een proces dat nooit stopt.
Wij hebben de kennis en tools om optimaal rendement te behalen uit je marketing inspanningen.

1. Analyse

heatmap

Conversie optimalisatie start met een grondige analyse. We staan stil bij vragen als: op welke plekken in je website haken bezoekers af? En wat kan de reden hiervoor zijn? Om het antwoord op dit soort vragen te vinden combineren we kwalitatieve en kwantitatieve analyses.

Kwantitatieve analyses

Kwantitatieve analyses zijn vaak al aanwezig. We gebruiken hiervoor meestal Google Analytics, omdat dit vaak al aanwezig is. Met GA krijgen we onder andere inzicht in herkomst van bezoekers, device-gebruik en bouncepercentages. Prima informatie om patronen in het gedrag van bezoekers te herkennen.

 

Kwalitatieve analyses

Om het bezoekersgedrag ook te kunnen verklaren stappen we over naar kwalitatieve analyses. Heatmaps geven een goed beeld van zoekgedrag binnen een pagina. Aanvullende bezoekersvideo’s kunnen duidelijkheid geven over het gebruiksgemak van je pagina’s.

Door alle data te combineren ontstaat een goed beeld van de plekken in je website waar kansen liggen op optimalisatie. Deze informatie nemen we mee naar de tweede stap in het proces.

2. Hypothese

Hypothese ab test

 

Dit is de fase waarin we de creatieve basis leggen voor de optimalisatie testen. Tijdens een brainstorm gaan we samen met jou en je collega’s op zoek naar concrete test ideeën. Deze leggen we vast op een testkaart.

Vastleggen testideeën

De vastlegging is heel belangrijk. We leggen niet alleen vast wat we gaan doen, maar ook hoe en welk effect we verwachten. Zo is iedereen op de hoogte van de uitgangspunten van een test. En kan na afloop geen discussie ontstaan of een test nu wel of niet succesvol is geweest.

Tijdens het invullen van de testkaarten komen vaak verrassende ideeën op tafel. Zeker als verschillende disciplines aan de brainstorm meewerken. De optimalisaties die worden voorgesteld door een accountmanager verschillen vaak sterk van de input van bijvoorbeeld productmanagers. Dankzij de  diversiteit aan ideeën ontdekken we snel welke variabelen een grote invloed hebben op je conversie.

 

Voordeel

Bijkomend voordeel: met een multidisciplinaire brainstorm vergroot je het draagvlak van website optimalisatie. Ook omdat de resultaten voor iedereen eenvoudig volgbaar blijven.

3. Conversie testen

ab_splitrun

Het is nu tijd de meest kansrijke hypotheses te vertalen naar concrete testen. Dit is een taak van het creatieve team in nauwe samenwerking met de analist.

Weging

Bij het ontwikkelen van de test vindt er voortdurend een weging plaats. Enerzijds moeten de testen voldoende kwaliteit hebben om betrouwbare uitkomsten op te leveren. Anderzijds mag de test niet te veel ontwikkeltijd en –budget vragen. Doel van een test is juist om te kijken of een dergelijke investering meerwaarde heeft.

Met onze A/B-testing software kunnen we veel testen realiseren zonder IT-capaciteit te hoeven claimen. Bij meer complexe testen (waarbij bijvoorbeeld de behoefte aan een nieuwe rekenmodule wordt onderzocht) gebruiken we vaak surveys. De uitkomsten daarvan zijn minder zuiver, maar de noodzaak om direct een complete rekentool te ontwikkelen verdwijnt. Blijkt de test succesvol? Dan kan de rekentool alsnog worden gerealiseerd.

 

Testen kost tijd

Het realiseren van testen vraagt vaak tijd. Binnen veel organisaties vraagt het enige doorlooptijd om websitewijzigingen door te voeren. Ook kan het even duren voordat voldoende bezoekers de testvarianten hebben kunnen zien. Om geen twijfel te laten bestaan over de voortgang hanteren we een online Kanban-board. Zo is altijd zichtbaar welke testen in ontwikkeling, in progress en afgerond zijn.

4. Evaluatie

test evaluatie

Wanneer een test actief is, start direct de evaluatie. We monitoren alle actieve testen doorlopend, zodat een eventuele testverstoring niet onopgemerkt blijft. Ook zorgen we ervoor dat een test pas stopt wanneer er statistisch gezien een betrouwbare conclusie getrokken kan worden.

Toetsing

Zijn de definitieve testresultaten bekend?  Dan starten we met de toetsing en vastlegging ervan. Als de hypothese correct was, dan kunnen we het testidee verder uitrollen op je website. Is er geen duidelijke eindconclusie of viel het testresultaat simpelweg tegen, dan volgt de vraag: lag het aan de hypothese? Of is er een alternatieve manier om hetzelfde idee uit te werken waarbij we wel resultaat kunnen boeken?

 

Testen zijn leerzaam

Het einde van een testronde is altijd input voor een volgende serie testen. Iedere test leert ons meer over je bezoekers en over de factoren die je conversie beïnvloeden.

De opgebouwde kennis leggen we vast in een online bibliotheek zodat alle testresultaten eenvoudig toegankelijk zijn. En dat draagt weer bij aan het structureel verbeteren van het niveau van je conversie optimalisatie.

Starten met conversie optimalisatie?

Deel je ambities en maak kennis met de mogelijkheden van Diversions

Optimalisatie van campagnes

Optimalisatie is niet alleen een krachtig middel om je website te verbeteren. Het bewijst ook zijn waarde tijdens campagnes. Traditioneel wordt tijdens campagnes veel budget vrijgemaakt voor creatie en media-inkoop. Wanneer de campagne-uitingen en het mediaplan akkoord zijn, dan blijft er vaak weinig ruimte over om tijdens de campagneperiode bij te sturen. Dat is jammer.

 

Bij Diversions hebben we speciaal voor campagnes een aangepast optimalisatie programma opgesteld. Doel is na de start van de campagne in snel tempo een aantal hypotheses te testen. De uitkomsten van die test kun je vervolgens benutten als het grootste deel van het mediabudget wordt aangesproken.

 

Nauwe samenwerking

Bij een website optimalisatie project werken we graag intensief samen met onze opdrachtgevers. Inhoudelijk ken jij je eigen markt en consumenten natuurlijk het beste. Die input is onmisbaar om goede testen te kunnen opzetten. Daarnaast is binnen veel organisaties al capaciteit voor bijvoorbeeld vormgeving en copywriting aanwezig. Wij gaan dan niet op de stoel van je interne specialist zitten, maar delen onze kennis. Zodat conversie testen tot een vast onderdeel van het normale werkproces uitgroeien.

brainstorm

Wil je een start maken met conversie optimalisatie? En daarmee de effectiviteit van je totale marketing programma verbeteren? Wij nemen graag de tijd om te laten zien wat onze aanpak voor jouw organisatie kan betekenen. Neem contact op voor een vrijblijvende videocall of afspraak.

OVER A/B TESTEN

Bij conversie optimalisatie zijn A/B-testen onmisbaar. Bij deze testen (ook wel split-runs genoemd) worden twee versies van een webpagina vergeleken onder gelijke omstandigheden. De test levert niet alleen kennis op over de conversie, maar ook over de manier waarop bezoekers navigeren.

A/B-testscenario’s maken dat je organisatie de stap maakt van “we denken” naar “we weten”. Discussies over wat de beste online strategie is, kunnen rationeel worden onderbouwd. Ook wordt het risico dat een aanpassing op de site leidt tot mindere resultaten uitgesloten.

Bij Diversions maken we bij het uitvoeren van A/B-testen in de meeste gevallen gebruik van Visual Website Optimizer, maar dit is geen must. Wanneer een andere optimalisatie oplossing binnen je website in gebruik is, dan maken we daar gebruik van.

Conversie in beeld

Iedere organisatie en iedere branche heeft zo zijn eigen kenmerken. Daarbij horen verschillende conversies waarop we kunnen sturen. Het kan gaan om:

 • Verkopen

 • Leads

 • Online reacties

 • E-mailinschrijvingen

 • Downloads

 • Chats

We beperken ons bij de conversie niet tot je website, maar kijken breed. In sommige gevallen is het beter voor je conversie om te bellen in plaats van je product alleen online te verkopen. Daarom testen we ook deze opties. Zodat je kunt rekenen op een optimaal resultaat.