CBS: vijftigduizend bedrijven verdienen vooral online

Wij werken oa voor:

Home » Blog » innovatie » CBS: vijftigduizend bedrijven verdienen vooral online

Meer dan de helft van de zelfstandigen laat online kansen liggen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het onderzoek laat zien dat het merendeel van de anderhalf miljoen bedrijven in Nederland geen website heeft. Met name zelfstandigen zijn ondervertegenwoordigd online: van hen heeft maar 30% een website.

online

Bij Diversions werden we verrast door dit bericht. Geen eigen website? Terwijl de bedrijven die voor hun inkomsten afhankelijk zijn van het internet (3% van de bedrijven) samen goed zijn voor liefst 8% van de omzet van het Nederlandse bedrijfsleven? Wat is de overweging om online afzijdig te blijven?

Voor het onderzoek is de internetactiviteit van bedrijven in Nederland vastgesteld door websites te analyseren op basis van tekst en de aanwezigheid van bijvoorbeeld betaalfuncties. Deze gegevens zijn vervolgens naast het bedrijvenregister van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) gelegd.

Hieruit kwam naar voren dat van de 1,5 miljoen bedrijven die Nederland telt, ruim een derde een website heeft. Opvallend is dat van de bijna één miljoen Nederlandse bedrijven zonder website het merendeel eenmanszaken betreft. Ruim 80% van de websiteloze bedrijven is in bezit van één persoon.

Bedrijven die online goed vertegenwoordigd zijn bevinden zich vaak rondom Amsterdam en Groningen. Sectoren waarbinnen bedrijven bovengemiddeld vaak de online activiteiten optimaliseren zijn het veld van de informatie en communicatie en overige dienstverlening. Hierbij kun je denken aan bemiddelingssites, prijsvergelijkingssites, datingsites en veilingsites.

Vier op de vijf bedrijven passief online

De meeste bedrijven gebruiken hun website echter niet actief volgens het CBS. Met “actieve online aanwezigheid” bedoelt het CBS dat de website wordt gebruikt voor directe interactie tussen de websitebezoeker en ondernemer. Hierbij kun je denken aan het maken van een reservering of het bestellen van een brochure.

Vier op de vijf bedrijven met een website kiest echter voor passieve online aanwezigheid. Tegenover die 438 passieve websites staan 68.000 actieve websites, 28.000 webshops, 16.000 internet gerelateerde websites en 6.000 online diensten. Deze laatste drie groepen schaart het CBS onder de kern van de interneteconomie. Dit zijn bedrijven die voor hun bedrijfsvoering of inkomsten afhankelijk zijn van hun website. Denk hierbij aan webshops, online diensten en internetgerelateerde ICT-bedrijven.

Hoewel ze in het totaal maar drie procent van de totale omvang van Nederlandse bedrijven vormen, waren ze in 2015 samen goed voor een omzet van 104 miljard euro. Dat is acht procent van de totale omzet van het Nederlandse bedrijfsleven dat jaar. Drie procent van alle bedrijven genereert dus acht procent van de omzet van alle bedrijven. En hun gemene deler is het feit dat ze allemaal online actief zijn. Toeval?

De cijfers uit het onderzoek suggereren dat er geen sprake van toeval is. De conclusie lijkt te zijn dat het internet kansen biedt voor ondernemers. En dat niet ieder bedrijf deze kansen optimaal benut.

Het gaat daarbij niet alleen om het feit dat twee op de drie ondernemers überhaupt nog niet online zichtbaar is, maar ook om het feit dat ondernemers hun website slechts passief gebruiken.

Hoogleraar en bedrijfskundige Henk Volberda noemt het feit dat twee op de drie ondernemers nog geen website heeft “zorgwekkend” tegenover RTL Z. Volgens hem is digitalisering de belangrijkste ontwikkeling van de vierde industriële revolutie. Bedrijven die niet online te vinden zijn, zijn volgens hem dan ook kwetsbaar. Want de klant zal zich vervolgens wenden tot de concurrent die wel online vindbaar is.

Wil je weten waar voor jouw onderneming de groeikansen online liggen? Wij denken graag met je mee. We komen graag langs voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak.

Waarom Diversions?

William-Burghout

Over de schrijver

William Burghout is oprichter van marketingbureau Diversions: 

"Een goed idee - hoe sterk ook - is geen garantie voor succes. Innovatie vraagt om durf, een stevig plan en bovenal doorzettingsvermogen."

Meest gelezen

Nieuwe kansen

Wij helpen je nieuwe concepten te vertalen naar de praktijk. 

Waar mogen we jou mee helpen?

Laat het ons weten en bel: 055 20 32 193.

Lees ook...

test ideeen

Innovatief idee? Zet de stap naar zakelijk succes