Volgende stap voor de Maag Lever Darm Stichting

Nederland telt ruim 2 miljoen buikpatiënten. Speciaal voor hen is er de Maag Lever Darm Stichting. Een stichting die onderzoek faciliteert en voorlichting verzorgd.

Op de website MLDS.nl komen iedere maand ruim 600.000 bezoekers op zoek naar informatie over buikklachten en ziektes als darmkanker en de ziekte van Crohn.

Ondanks het hoge bezoekersaantal is de tijd voor de stichting op internet lang stil blijven staan. Bij de start van ons project is de website sterk verouderd. Rond de oude site zijn bovendien een tiental mini-sites ontwikkeld, die veel onderhoud vragen. Het is tijd voor een nieuwe koers.

 

Marktsituatie
Goede doelen hebben het niet makkelijk. De inkomsten uit collectes krimpen (-28% tussen 2009 en 2014), de respons op direct mailings loopt terug en het bestand van donateurs vergrijst sterk. Er moeten nieuwe inkomstenbronnen worden gevonden om voorlichting en onderzoek op peil te kunnen houden.
Klantvraag
 

Ontwikkel in samenwerking met het MT een online strategie voor de Maag Lever Darm Stichting waarin invulling wordt gegeven aan de nieuwe positionering: Nederland kent 2 miljoen buikpatiënten. De Maag Lever Darm Stichting staat achter hen.

Deliverables: ontwikkeling website, campagneformats en werkprocessen.

 
Oplossing
 Bij de Maag Lever Darm Stichting werken veel kundige en betrokken medewerkers. Ons project is zo ingericht om hen echt grip op de online activiteiten te geven. Kennisopbouw krijgt vorm in workshops en werkoverleg. Terwijl de websitetechniek zo laagdrempelig is ontwikkeld dat het doorvoeren van dagelijkse taken geen hulp van een IT’er meer vraagt. Met een uitgebreid analyseprogramma wordt bovendien op de voet gevolgd of de gekozen koers werkt zoals bedoeld.

Door specialistische partners (oa SEA en online personalisatie) te selecteren geven we gerichte impulsen aan de online activiteiten. Met het doel te blijven leren, creëren en optimaliseren.

 
Resultaat
In korte tijd is er veel bereikt. Dankzij de slagvaardigheid en het enthousiasme bij de Maag Lever Darm Stichting werd de meer dan 2.000 pagina’s tellende website in krap 4 maanden herbouwd. Mini-sites zijn uitgefaseerd. En de interne teams werken dagelijks aan de verdere ontwikkeling van het online kanaal.

Minstens zo belangrijk: het aantal online donaties stijgt en bezoekers spreken hun waardering uit voor de geboden content. De Maag Lever Darm Stichting heeft zo de op internet opgelopen achterstand in hoog tempo ingelopen, en blijft werken aan de toekomst.

 
homepage

William Burghout Strateeg

Meer weten over deze case?

William Burghout vertelt je er graag alles over. Neem direct contact op voor een afspraak.